МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА
ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ВО СИГРЕ

 ©2014 MAKO CIGRE

Услови за користење


Browser: Unrecognized browser!
Compatible browsers:
Firefox & Chrome
Check your browser

Web hosting

Neotel

Добредојдовте во МАКО СИГРЕ

Почитувани посетители на нашата веб страница,

во името на членовите на МАКО СИГРЕ и мое лично име Ви пожелувам добредојдовте.

МАКО СИГРЕ оваа година прославува 20 години од основањето. Во овие 20 години организиравме 8 советувања и повеќе други активности.

Во последниве неколку години МАКО СИГРЕ е фокусиран и на приближување кон најмладите членови на академската средина - студентите, особено тие што се одлучиле да се занимаваат со електроенергетика.

Од 2012 година МАКО СИГРЕ доделува награди за најдобрите дипломирани студенти од електроенергетските студиски програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (ФЕИТ) и Техничкиот факултет во Битола.
Од академската 2013/2014 година започнавме да доделуваме и една (скромна) стипендија за најдобро рангираниот запишан студент на некоја од електроенергетските студиски програми на ФЕИТ. Планот е во иднина да го зголемиме бројот на стипендисти.
Активно ги подржуваме и другите студентските активности. Така, во 2013 и 2014 година бевме спонзори и коорганизатори на првата и втората студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој (СКЕЕОР).

Сметаме дека во изминатиот период е направено многу, а во оваа јубилејна година сакаме да направиме голем број активности со кои ќе го одбележиме јубилејот, но и да поставиме други (повисоки) стандарди за нашите активности во иднина.

За 20. годишниот јубилеј предвидуваме 20 активности, како што се свечени седници на органите на МАКО СИГРЕ, стручни посети, тематски трибини на актуелни теми, технички презентации на компаниите што работат во електроенергетскиот сектор, социјални активноси и др. Централна манифестација ќе биде свечената седница на Собранието на МАКО СИГРЕ што ќе се одржи на 9 октомври 2014 година.

Поголем дел од активностите се наменети за пошироката јавност, но дел од нив се наменети само за членовите на МАКО СИГРЕ.

На веб порталот (во делот 20 години МАКО СИГРЕ) ќе ги најдете сите поединости поврзани со овие активност, а членовите на МАКО СИГРЕ ќе бидат редовно известувани преку електронска пошта.

Со почит,
Рубин Талески
Претседател на МАКО СИГРЕ


МАКО СИГРЕ е во постапка на редизајнирање на веб порталот.
Се извинуваме ако некои страници се повремено недостапни!

Одделни содржини ќе бидат достапни само за членовите на МАКО СИГРЕ или за регистрираните корисници. Регистрираните корисници за некоја од конференциите на МАКО СИГРЕ можат да се најават на веб порталот на МАКО СИГРЕ со постојното корисничко име и лозинка.

Новите корисници можат да се регистрираат преку следната врска.

Ве молиме доколку имате проблеми или забелешки во врска со информациите и изгледот на порталот да се обратите до Секретаријатот на МАКО СИГРЕ или до webmaster@mako-cigre.org.mk.

Ви благодариме за посетата.

Информации за членовите на МАКО СИГРЕ

Повеќе ...